Zápis pro rok 2021/22

Zájemci o přijetí naleznou v sekci "Důležité informace" - "Informace o přijímání dětí" informace k letošnímu zápisu. V sekci"Dokumenty" poté Žádost a přijetí a Potvrzení lékaře o řádném očkování, tey dokumenty, které je třeba donést k zápisu.