Denní program

6:30 – 8:00      Příchod dětí, volná hra pod dohledem, výtvarné tvoření, individuální práce s                              dětmi, nabídkové činnosti

8:30 – 9:10      Komunikační chvilka v kruhu, ranní cvičení, skupinové a individuální                                          činnosti dle plánu, didakticky zacílené činnosti

9:10 – 9:30      Osobní hygiena, dopolední svačinka.

9:40 – 11:40      Osobní hygiena, pobyt venku – pohybové aktivity, hry na zahradě,                                              vycházky do  okolí  MŠ s přihlédnutím ke vhodným povětrnostním                                             podmínkám, v případě nepříznivého počasí náhradní činnost

11:45 – 12:15     Osobní hygiena, podávání oběda, hygiena, čištění zoubků

12:15                  Rozcházení dětí po obědě

12:15 – 13:00     Ukládání dětí k odpočinku na lůžku, četba

13:00 – 14:00     Klidový režim dětí, odpočinek, náhradní klidové činnosti, individuální                                          práce s předškoláky - "Hrajeme si na školu."

14:00 – 14:45      Osobní hygiena, odpolední svačinka.

14:45 – 16:30     Volně spontánní zájmové činnosti dětí,                                                                                          v případě pěkného počasí na zahradě mateřské školy, nabídkové činnosti a                              individuální práce s dětmi

V 16:30 se mateřská škola uzavírá.