Zápis pro školní rok 2024/ 2025

Zápis pro školní rok 2024/ 2025

Zápis do Mateřské školy Librantice pro školní rok 2024/2025 bude probíhat ve dnech 13. a 14. 5. 2024 od 16:30 hodin.

K zápisu se můžete přihlásit na předem určený čas pomocí elektronického rezervačního systému. Rezervace termínů 13. 5. 2024: https://www.supersaas.cz/schedule/ZS_a_MS_Librantice/Zápis_MŠ?day=13&month=5&year=2024

Rezervace termínů 14. 5. 2024: https://www.supersaas.cz/schedule/ZS_a_MS_Librantice/Zápis_MŠ?day=14&month=5&year=2024

Rezervace bude ukončena 12. 5. 2024 ve 14:00. Po rezervaci obdržíte potvrzení na e-mail.

V případně že se nemůžete dostavit v tyto dny, lze domluvit individuální termín s vedoucí učitelkou MŠ.

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ZÁPISU DÍTĚTE (přineste k zápisu):

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (ke stažení v sekci Dokumenty)
  • potvrzení o očkování, či imunitě nebo kontraindikaci (ke stažení v sekci Dokumenty) – Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání
  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
  • písemné vyjádření školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)

Po předání požadovaných dokumentů obdržíte registrační číslo. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod těmito čísly na webových stránkách a na vchodových dveřích MŠ. Rodiče obdrží do 30 dnů rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE:

  1. Přijímají se děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  2. Přijímají se děti s trvalým pobytem v obci Librantice podle věku od nejstaršího po nejmladší, které do 31. 12. 2024 dovrší tří let věku.
  3. Děti s bydlištěm mimo obec Librantice podle věku od nejstaršího po nejmladší, které dovrší tří let věku nejpozději 31. 12. 2024

Není nutné, aby se dítě účastnilo zápisu. Jedná se pouze o formální záležitost.

 

Děti jsou přijímány do naplnění volných míst v MŠ. Pro školní rok 2024/ 2025 budeme přibírat 6 dětí.

Den otevřených dveří pro zájemce o přijetí se bude konat v sobotu 13. 4. 2024 (8:30- 10:30)

Schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat 20. 6. 2024 od 17:00 hodin.