aktivity v rámci režimu MŠ

Předškolní příprava

Každodenní činnosti určené pro předškolní děti. Mají za cíl připravit dítě na důležitý krok v životě - vstup do první třídy základní školy. Obsah jednotlivých lekcí je zaměřen především na rozvoj smyslového vnímání (zrak, sluch, hmat), orientaci v prostoru (vpravo, vlevo, vpřed, vzad), uvolňování ruky ( příprava na psaní), rozvoj řeči apod. Pro budoucí prvňáčky ZŠ Librantice probíhá předškolní příprava v rámci seznámení se se školou,učitelem atd. přímo ve třídě základní školy, jednou za čtrnáct dní. 

Výlety do přírody, kulturní akce, projekty..

V rámci tématických plánů se s dětmi alespoň jednou měsíčně zúčastňujeme sportovních, nebo kulturních akcí, poznávacích výletů a aktivit a zapojujeme se do zajímavých projektů pro MŠ a akcí spojených s tradicemi.