Provoz srpen

Všem dětem, rodičům a kamarádům přejeme krásné léto a těšíme se na Vás v srpnu od 22.8. od 7:30 do 15:30. Na nově příchozí potom od 1.9.2022 od 6:30.Léto s REVISEM | REVIS Tachov

Den s úkoly v ZŠ

Chtěli bychom tímto velmi poděkovat žákům základní školy za krásné dopoledne. Našim malým vysvětlili jak mají plnit úkoly, motivovali je k lepším výkonům, přivírali očko při nezdarech. Jedním slovem byli bezvadní a vše měli perfektně připravené. Naši školkáčci byli najednou jako vyměnění a velmi se snažili.

Děkujeme do ZŠ za krásný den!

Více fotek v odkazu ve fotogalerii kde najdete také odkaz na den strávený v knihovně.

Aktuální informace MŠ

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)  

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) 

MŠ Librantice oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního
vzdělávání pro školní rok 2022/23:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону №
67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2022/2023

Zveřejněna jsou identifikační čísla přijatých, nepřijatí obdrží poučení (pořadí a důvod pořadí) v rozhodnutí. 

Toto rozhodnutí je možné nejdříve vyzvednout v MŠ osobně, později Vám bude doručeno na uvedenou adresu doporučeným dopisem

V případě, že někdo z přijatých nebude mít zájem nastoupit do MŠ, pak vedení školy automaticky oslovuje dalšího v pořadí.

Nové zážitky - nové fotky

Ve fotogalerii odkaz na fotografie z výletu do Bělče a z návštěvy kamarádů ze ZŠ, kteří nám krásně přečetli a poté si s námi prohlíželi a četli z našich knížek, které máme ve školce.

Přijímací řízení pro rok 2022/2023

Ve čtvrtek 5.5.2022 od 17:00 v budově MŠ.

Zájemci mohou přicházet do 18:20, později se MŠ uzavírá. (V případě většího počtu zájemců budou schůzky samozřejmě pokračovat)

Děti nemusí být u přijímacího řízení přítomny.

Více informací v sekci "Důležité informace"

Ve fotogalerii nová alba

Ve fotogalerii odkazy na záznam ze vzdělávacích aktivit na téma "Naše modrá planeta", z povídání o sportech a bezpečnosti během nich, z vycházky s úkoly a samozřejmě z dnešního dne plného kouzel.

Přijímací řízení pro rok 2022/2023+Den otevřených dveří

Proběhne ve čtvrtek 5.5.2022 od 17:00.

Pro následující školní rok počítáme dokonce s devíti volnými místy.

Kritéria pro přijetí a více informací k přijímacímu řízení naleznete v sekci "Důležité informace"

Den otevřených dveří pro rodiče proběhne v úterý 19.4. od 16:30 do 17:00.

Seznam nově přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2020 – 2021 | Mateřská  škola Montessori Kladno

Stránky