Jiráskovy sady 11.11. fotky

V pátek 11.11. jsme před lekcí plavání navštívili Jiráskovy sady. Poznání neobvyklých druhů dřevin zakončilo setkání s přítulnými nutriemi, které obývají soutok řek Labe a Orlice.