Přijímací řízení pro rok 2022/2023+Den otevřených dveří

Proběhne ve čtvrtek 5.5.2022 od 17:00.

Pro následující školní rok počítáme dokonce s devíti volnými místy.

Kritéria pro přijetí a více informací k přijímacímu řízení naleznete v sekci "Důležité informace"

Den otevřených dveří pro rodiče proběhne v úterý 19.4. od 16:30 do 17:00.

Seznam nově přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2020 – 2021 | Mateřská  škola Montessori Kladno