Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2022/2023

Zveřejněna jsou identifikační čísla přijatých, nepřijatí obdrží poučení (pořadí a důvod pořadí) v rozhodnutí. 

Toto rozhodnutí je možné nejdříve vyzvednout v MŠ osobně, později Vám bude doručeno na uvedenou adresu doporučeným dopisem

V případě, že někdo z přijatých nebude mít zájem nastoupit do MŠ, pak vedení školy automaticky oslovuje dalšího v pořadí.