VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2023/2024

Do MŠ byli přijati uchazeči s tímto registračním číslem podle dříve uvedených kritérií.

Zákonní zástupci přijatých uchazečů budu kontaktováni ohledně společné schůzky.

Zákonní zástupci uchazečů, které MŠ z kapacitních důvodů nemohla přijmout, budou kontkatováni ohledně převzetí rozhodnutí.