Rodičovská schůzka

Informativní schůzka pro rodiče všech dětí (nově přijatí i stávající) se bude konat v úterý 10.9.2019 v MŠ od 17:00.

Do e-mailu posílám několik nejdůležitějších bodů pro začátek roku. Zkontrolujte si, zda Vám e-mail přišel.

Poslední den v MŠ

Na poslední den jsem si pro děti připravila spíš zábavné aktivity, aby byl poslední den plný pohody, zábavy a smíchu. Přesně takové léto Vám přejeme za celý kolektiv MŠ a děkujeme za další hezký školní rok.

Policie ČR v HK

dověděli jsme se něco o bezpečném chování, ale nejlepší bylo stejně zkoušení výstroje a výzbroje. Neušla jsem tomu ani já :)

Velikonoce

pro děti jsem připravila projektový den, kde mohly okusit zvyky z jiných zemí

Téma domácí práce

na závěr tématu jsme s dětmi uklidili celou školku. Jediný kout nezůstal suchý :)

Masopust

Co je masopust a jak se slaví již víme. Celou dobu jsem s dětmi připravovala písničky a krátké vystoupení pro žáky ZŠ Librantice, nakteré jsme společně napekli sladké dobroty

Stránky