Projektový den mimo MŠ - ZOO Stěžery

Po tak dlouhé době měly děti zážitek jen ze samotné cesty autobusem. Všichni jsme se moc těšili, byli jsme vřele přivítáni a dostalo se nám zajímavého vyprávění o plazech/ptácích/savcích. Děti pracovaly na myšlenkových mapách a tak měly možnost utužit získané informace praktickou formou. Velkou zábavou bylo krmení zvířátek.

Počasí nám úplně nepřálo, chvilkami poprchávalo, naštěstí to nebylo nic vážného, i když jsme dětem raději pláštěnky daly.

Fotky ve fotogalerii, heslo zůstává stejné

Zápis pro rok 2021/22

Zájemci o přijetí naleznou v sekci "Důležité informace" - "Informace o přijímání dětí" informace k letošnímu zápisu. V sekci"Dokumenty" poté Žádost a přijetí a Potvrzení lékaře o řádném očkování, tey dokumenty, které je třeba donést k zápisu.

Distanční výuka

Do znovuotevření MŠ máte v elektronické poště každé pondělí různé tipy, náměty na práci a aktivity s dětmi, úkoly či pracovní listy a odkazy na videa, která pro děti točíme v MŠ.

V případě potřeby můžeme zajistit materiální podporu pro výrobky na zadané výtvarné tvoření, vytiskneme pracovní listy. 

Pro předškoláky jsou zadané úkoly povinné v rámci jejich povinné předškolní docházky.

Těšíme se na viděnou!!

Vánoční výstava 2020

Rodinám našich dětí děkujeme za spolupráci a důvěru při jejich vzdělávání a přejeme jim krásné Vánoce, hodně zdraví a důvodů ke štěstí a spokojenosti v novém roce, a zároveň je zveme na malou vánoční výstavu výrobků dětí, která bude k vidění před budovou MŠ od 24.12. do 26.12.2020.

Projektový den mimo školu - zámek Librantice

Na výlet jsme se těšili, zámek se dětem moc líbil, dozvěděli jsme s něco o erbech, znacích, rodech, ale i vybavení zámku a jak lidé žili dříve, Poté jsme se přesunuli do minizoo, kde jsme studovali nezvyklá zvířátka. Zamávali jsme daňkům a jelenům v oboře a unavení odjížděli na oběd do školky. Více fotek ve fotogalerii.

Setkání rodičů

E-mailem Vám byly odeslány informace k setkání rodičů, které se uskuteční ve čvrtek 10.9.2020 od 16:30 v MŠ.

Zkontrolujte prosím, zda Vám e-mail přišel, pokud ne, prosím informujte vedoucí učitelku.

Provoz

Přejeme Vám krásné léto plné příjemných zážitků a těšíme se na viděnou v pondělí 24.8.2020, opět od 7:30 do 15:30.

Od 1.9.2020 bude školka opět otevřena od 6:30 do 16:30.

Aktualizace - Akce školy

Den dětí - pátek 29.5.2020 (batůžek s pitím, kapesníky, vhodné oblečení a obuv)

Pěší výlet k rybníku - středa 3.6.2020 (batůžek s pitím, kapesníky, vhodné oblečení a obuv), akce bude potvrzena podle počasí

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Schůzka se bude konat v úterý 16.6.2020 od 16:30. Děti nechte doma, pro jejich adaptaci a seznámením se školkou jsou vyhrazeny dny během prázdninového provozu - čtvrtek 9.7.2020 a úterý 25.8.2020. Vždy od 8:15 do 9:15.

Stránky